U kunt (vrijwel) iedere week instromen, wel even tevoren aanmelden!

Voor wie
Puptraining is bedoeld voor pups van 7 weken tot ca 12 weken oud.
Cursisten vanaf 16 jaar oud (anders na overleg).


PROGRAMMA PUPTRAINING                                                                           

Tijdens de lessen starten we met de eenvoudiger oefeningen: het rustig 
meewandelen zonder te trekken aan de lijn, de oefeningen zit, af en 
hierkomen, apporteerspelletjes, het loslaten van speeltjes en kluifjes, etc. 

Tijdens de theorieles en het wekelijks vragenuurtje aandacht voor: 
zindelijkheidstraining, het netjes begroeten van mensen (niet opspringen), 
benchtraining, leren alleen zijn. En oplossingen bij eventueel ongewenst 
gedrag zoals slopen van huisraad, graven, eten van de salontafel stelen, 
bijten in handen of kleding, etc. 

Tijdens het speelkwartiertje: mogen de pups los van de lijn om met elkaar te
spelen. We kijken naar de sociale vaardigheden van de pup, is hij onzeker 
of juist onstuimig, wanneer grijp je in als er een conflict lijkt te ontstaan, etc.

Groepsgrootte
U traint met maximaal 6 cursisten in een praktijkles.

Mee doen
U kunt in principe elke week instromen (wel even van te voren aanmelden!).
U geeft zich hierbij niet op voor een vast aantal lessen, maar traint in deze 
cursus tot uw hond ca 12 weken oud is. Wilt u daarna verder trainen dan 
raden wij aan door te stromen naar (of met een al wat oudere pup, direct in 
te stromen in) Basiscursus. 

Wij hanteren een losse lesprijs van € 12,- per les. 
Hierbij inbegrepen koffie/thee en het boekje "Hoera, een pup!".

Wat neemt u mee naar de lessen
Met uw pup neemt u mee: een halsbandje, een lijntje van ca 1.80 m, 
een speeltje en wat beloningsvoertjes.

Kinderen
Kinderen zijn welkom om met u bij de training aanwezig te zijn, misschien
ook zelf met de pup te oefenen. Wij laten dit graag aan de inschatting van
ouders over, maar realiseert u zich dat het aansluitende theorie &
vragengedeelte van de les voor jonge kinderen wel eens (te) lang kan duren. 

Vaccinaties
Als het goed is heeft uw pup bij de fokker al de eerste puppy-enting gehad. 
Meestal gebeurt dit op de leeftijd van 6 weken maar het dient in ieder geval 
gebeurd te zijn tenminste één week voor u de pup ophaalde. 
Heeft de fokker uw pup niet laten enten en wilt u de pup toch mee naar huis 
nemen, laat hem dan zo snel mogelijk door uw eigen dierenarts controleren 
en enten. De opbouw van de bescherming van uw pup is dan onder meer 
afhankelijk van het entingschema van de moederhond, overlegt u hierover 
met uw dierenarts! Deelname aan Puptraining is dan voorlopig niet mogelijk.