Wat u van de fokker in ieder geval wilt
                        weten!

Geef een eerlijk beeld van uw eigen situatie (gezinssamenstelling, woning en 
woonomgeving, werken, etc). Overleg met de fokker of het verstandig is te 
kiezen voor dit betreffende ras. Geef aan wat de belangrijkste reden is om een
hond aan te schaffen (gezelschap, jacht, bewaking, hondensport, fokkerij, etc).
Overleg met de fokker welke mogelijkheden het ras biedt en met welke 
beperkingen rekening moet worden gehouden. Overleg ook of het verstandig
is te kiezen voor een pup. Sommige fokkers (her)plaatsen ook oudere honden
of kunnen u doorverwijzen.

Sommige rassen kennen speciale werklijnen (Mechelse/Duitse/Hollandse 
Herder, Labrador Retrievers, Border Collies, etc.). De meeste fokkers zullen
deze honden niet zomaar bij een gezin willen plaatsen. Sommige pups echter
voldoen niet aan de strenge selectiecriteria en komen alsnog bij gezinnen
terecht. Dit kunnen best fijne gezinshonden worden, maar ze hebben vaak 
meer dan gemiddeld behoefte aan consequente opvoeding en zorgvuldige 
begeleiding. Overweeg of dit bij u past.

Wat u in ieder geval wilt weten van de fokker...
- Fokt deze fokker met één of met meerdere rassen?
- Is de fokker aangesloten bij de (een) rasvereniging, zo nee, wat is daarvoor
  de reden?
- Is het nest door de rasvereniging geïnventariseerd, wat was hiervan de 
  uitslag (betreft doorgaans overigens vooral uiterlijke raskenmerken en 
  lichamelijke gesteldheid)?
- Veel rasverenigingen werken met een modelcontract. Werkt de fokker hier 
  mee? Wat is hierin geregeld?
- Welke erfelijke ziekten zijn binnen het ras bekend en wat doet de fokker om
  deze te voorkomen? Waarop zijn de ouderdieren getest en wat waren 
  hiervan de uitslagen?
- Welke gedragsproblemen komen binnen het ras voor? Heeft de fokker hier
  mee te maken?
- Welke garanties worden door de fokker geboden mocht een rasgebonden
  erfelijke aandoening pas later aan het licht komen (hond terugnemen en
  vergoeden, behandeling vergoeden, nieuwe pup uitzoeken, etc)? Bedenk
  wel dat u de hond misschien al een tijd in huis hebt voor deze problemen
  merkbaar worden.
- Selecteert de fokker de ouderdieren op schoonheid en/of op karakter en/of
  op gezondheid? Hoe is de fokker tot de keuze voor de vader van het nest 
  gekomen? Is de reu ook zijn eigendom?
- Heeft de fokker één of meerdere nesten per jaar? Liggen er op dit moment
  één of meer nesten?
- Wat is de leeftijd van de teef, hoeveel nesten heeft zij al gehad?
- Verblijven teef en pups in een schuur/kennel of in huis?
- Is het nest of de ruimte waar de pups verblijven schoon, ruikt het fris?
- Mag je als bezoeker bij het nest komen, of worden de pups één voor één
  gehaald?
- Is de teef (en soms ook de reu) bij het nest aanwezig? De pups hebben 
  voor een deel haar karakteraanleg en kunnen bijvoorbeeld aan haar gedrag 
  ten opzichte van bezoekers een voorbeeld nemen. 
- Is het een groot nest met meer dan 8 tot 10 pups? Zijn er pups overleden, 
  zo ja, waaraan? Is er aanvullend flesvoeding gegeven? 
- Eten de pups met z’n allen uit één voerbak of heeft elke pup een eigen bakje
  (onderlinge competitie en baknijd)?
- Komen de pups bij de fokker in huis? Hebben ze ervaring opgedaan met de 
  stofzuiger, kinderen, gladde vloeren, meubilair, televisie, centrifugerende 
  wasmachine, etc?
- Komen de pups buiten? Kennen ze verkeer, de grasmaaier, de tuinsproeier,
  onweer, regen, etc?
- Komen de pups van het eigen terrein af? Zijn ze al aan een halsbandje 
  gewend? Worden ze al aangelijnd uitgelaten? Zijn ze al in de auto geweest?
- Hebben de pups kennis gemaakt met andere huisdieren (katten, kippen, 
  konijnen, paarden, etc)?
- Hebben de pups kennis gemaakt met honden van andere rassen?
- Zijn ze in stad/dorp/winkelstraten geweest, kennen ze verschillende mensen,
  luide muziek, knetterende brommers, de trein/tram, etc?
- Zijn de pups geënt, en ontwormd, wanneer en hoe vaak moet dat herhaald 
  worden?
- Zijn de pups gechipt (spreek duidelijk af of de fokker de registratiekaart 
  instuurt of dat u dat doet)?
- Is/wordt er een puppytest afgenomen (karaktertest op de leeftijd van 7
  weken), zo ja, wat was hiervan de uitslag?
- Mag u zelf een pup kiezen of kiest de fokker?
- Wat kost een pup, betaal je meer voor eerste keus, welke bedragen rekenen
  collega-fokkers (raadpleeg de site van de betreffende rasvereniging voor 
  richtlijnen, of raadpleeg www.huisdierenprijzen.nl)?
- Adviseert de fokker u een reu of een teef, waarom?
- Legt de fokker beperkingen of verplichtingen op in het geval de toekomstige
  eigenaar besluit later zelf met de pup te gaan fokken of de hond wil laten 
  steriliseren/castreren?
- Op welke leeftijd wil de fokker de pup plaatsen (probeer in een prikkelarme
  omgeving de pup met 7 weken te halen)?
- Mag u tot het moment van plaatsing de pup regelmatig bezoeken, mag u 
  daarbij andere mensen meenemen of bijvoorbeeld een kort wandelingetje 
  maken?
- Houdt de fokker de pups op zaagsel/houtkrullen? Dit kan aanvankelijk de 
  zindelijkheidstraining bemoeilijken. 
- Biedt de fokker opvangmogelijkheden voor de hond tijdens uw vakantie?

Overig algemeen
- Verdiep u in de rasspecifieke eigenschappen en beoordeel of deze aansluiten
  bij uw eigen situatie, wensen, mogelijkheden en beperkingen. Neem met een 
  paar fokkers telefonisch contact op om een eerste indruk te krijgen van de 
  werkwijze en mate van betrokkenheid en bezoek liefst meer dan één fokker 
  om een beter beeld te krijgen van de verschillen. 
- Laat de keuze van een pup niet aan de kinderen over (neem de kinderen 
  überhaupt niet mee, tenzij ze het woordje ‘nee’ kennen). 
- In een gemiddeld huishouden past het beste een gemiddeld hondje (niet de 
  brutaalste uit het nest, niet de schuchterste). 
- Tenslotte, hoe moeilijk misschien ook, kies niet de pup die er ‘zo zielig’ uit ziet 
  en koop liever geen pup omdat deze bij de fokker zo slecht behandeld wordt, 
  zo mager is of een beetje ziek lijkt te zijn. U haalt waarschijnlijk gezondheids- 
  en/of gedragsproblemen in huis …