De afweging van besmettingsgevaar tegen 
 optimale socialisatie

Wanneer u de pup in huis krijgt heeft deze als het goed is tenminste een week
eerder de eerste puppy-enting gehad maar is hij nog niet volledig beschermd 
tegen ziekten. Sommige fokkers adviseren de pup in de tuin uit te laten en niet
in contact te laten komen met andere honden of andere hondeneigenaren tot 
anderhalve week na de laatste enting op 12 weken.

Tegelijkertijd moeten pups nog heel veel leren over andere honden, over verkeer,
over mensen en alle andere dingen die bij het normale straatbeeld horen zodat 
ze hier de rest van hun leven stabiel en zonder schrik of angst mee om kunnen
gaan. En een pup kan dat alleen leren als u er de straat mee op gaat om die 
situaties op te zoeken...

U kunt alleen zelf het risico van besmetting in uw omgeving inschatten en op
basis daarvan de afweging maken tussen meer/minder risico en meer/minder
uitgebreide ervaring met kinderen, verkeer, mensen, honden, etc. Gelukkig is
het risico in Nederland niet zo heel erg groot. Eventueel  kunt u met uw 
dierenarts overleggen over de situatie in uw directe woon/wandelomgeving. 

Wij geven onze lessen op een eigen, omheind trainingsveld. De honden die
daar komen zijn allemaal volgens schema gevaccineerd, en als het pups 
betreft is daarmee in ieder geval een begin gemaakt. Daarmee kan het risico
op besmetting nog altijd niet volledig worden uitgesloten, maar het is kleiner
dan op een gemiddeld hondenuitlaatveldje. 

Wilt u het risico op besmetting absoluut zo gering mogelijk houden, laat de pup
dan niet in contact komen met (ontlasting van) andere honden. Mijd in dat geval
dus in ieder geval uitlaatvelden en intensief gebruikte groenstrookjes en andere
plekken waar veel honden komen. 

Wel kunt u de pup meenemen in de auto of op de arm of kunt u gewoon 
aangelijnd wandelen op plekken die door andere hondenbezitters niet als 
uitlaatgebied gebruikt worden en hem zo toch de nodige ervaring laten opdoen.