De rol van de fokker bij een optimale
    socialisatie

Veel fokkers van honden pakken de zaken zeer serieus aan, zij willen pups 
plaatsen die niet alleen gezond zijn maar ook goed voorbereid op het vertrek 
naar de toekomstige eigenaren. Echter, sommige fokkers letten meer op 
uiterlijke schoonheid, sommige fokkers zijn slechts ‘hondenvermeerderaars’,
sommige kennels kopen volledige nesten (soms ook in het buitenland) en 
willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk pups doorplaatsen. Kennels die veel
pups van veel verschillende rassen aanbieden (de zgn. ‘puppyfarms’) kunt u
doorgaans beter mijden.

Hondentrainers en hondengedragstherapeuten letten niet zo op uiterlijk, en al
helemaal niet op schoonheid. Ja, zij vinden het belangrijk dan een hond 
gezond is, maar beoordelen verder vooral het karakter, gedragspatronen, 
leervaardigheid, trainingsbereidheid en sociale vaardigheden.

Socialisatie
Voor wat betreft de ontwikkeling liggen bepaalde perioden waarin honden extra
gevoelig zijn voor bepaalde leerervaringen vast. Tot de leeftijd van 8 weken 
staan pups meestal erg onbevangen in het leven: wat ze zien, horen, ruiken, 
voelen, meemaken, beschouwen ze als behorende bij hun dagelijkse 
leefomgeving. 
In de periode van 8 tot 12 weken zullen veel honden schrikachtiger reageren
op nieuwe indrukken uit de omgeving (verkeer, stofzuiger, fanfare, etc). 

De rol van de fokker
Pups zouden dus, voor ze 8 weken oud zijn, in aanraking moeten komen 
met zoveel mogelijk mensen, honden, andere (huis)dieren, verkeer, geluiden,
knallen, grasmaaier, etc om er vertrouwd mee te raken. Echter, de meeste 
pups komen pas rond de leeftijd van 8 weken bij hun nieuwe eigenaar thuis. 
Het is dus de taak van de fokker om hier serieus aandacht aan te besteden! 
Wanneer de pup bij de fokker in een relatief prikkelarme omgeving opgroeit 
kijk dan liefst verder. En wilt u beslist een pup uit dit nest probeer hem dan op
de leeftijd van 7 weken naar huis te halen. U profiteert dan nog een week van 
zijn onbevangen manier van indrukken opdoen en kunt u die week proberen in
te halen wat de fokker heeft nagelaten. 

Rasverenigingen
Wanneer een fokker is aangesloten bij een rasvereniging, of de pup via de 
rasvereniging bemiddeld wordt, dan biedt dat doorgaans een paar zekerheden
over onderzoeken bij ouderdieren (HD, ED, oogafwijkingen, binnen het ras 
bekende erfelijke aandoeningen, graad van verwantschap van de ouderdieren,
soms is een gedragstest verplicht). Vraag gerust aan de fokker wat er over de
ouderdieren bekend is, en waarom hij juist deze ouderdieren heeft geselecteerd. 
Dat neemt overigens niet weg dat u bij de zgn. gelegenheidsfokker die nergens
bij is aangesloten tóch fijne pups kunt vinden. In het algemeen geldt: hoe meer
de situatie bij de fokker lijkt op wat de pup bij u thuis gaat meemaken, hoe 
gemakkelijker de pup het heeft!

Een betrokken fokker
Een goede fokker zal u graag thuis ontvangen, neemt alle tijd voor uw vragen 
en laat u graag het nest en de moederhond (en eventueel vaderhond) zien. 
Wanneer ‘de pups zo sloom zijn omdat ze net gespeeld hebben’, of ‘de 
moederhond er toevallig even niet is’ of ‘u niet in de kennels mag kijken 
omdat dan de honden een uur van slag zijn’ dan kunt u waarschijnlijk beter
vertrekken en een andere fokker zoeken. Of maak op korte termijn een 
nieuwe afspraak om te kunnen beoordelen hoe de situatie dan is. Wanneer
u een pup koopt omdat u deze graag uit een miserabele omgeving weg wilt
halen dan is de kans groot dat u gedrags- en gezondheidsproblemen in huis
haalt.

Regelgeving
- Bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland kunt u 
  informeren naar rasverenigingen en regelgeving. Meer informatie op 
  www.raadvanbeheer.nl
- Bij rasverenigingen kunt u informeren naar aangesloten fokkers en 
  aanvullende criteria zoals een minimum leeftijd van de moederhond, 
  een maximaal aantal nesten per moederhond, etc.
- Een erkend fokker moet beschikken over een erkend bewijs van 
  vakbekwaamheid, moet zijn aangemeld bij het bureau I&R-HKB en 
  heeft een UBN nummer.
- De minimum leeftijd dat een pup bij de moeder weg mag is 7 weken.
- Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte zijn geënt tegen 
  hondenziekte en parvo. Dit moet minstens 7 dagen voor aflevering zijn
  gebeurd.
- Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte verplicht zijn voorzien van 
  een identificatiechip. Dit nummer moet in het vaccinatieboekje of 
  hondenpaspoort vermeld staan. 
- Bij de pup moet een vaccinatieboekje worden meegegeven waarin 
  entingen door een dierenarts zijn ingevuld (vaccinatieboekje van de 
  KNMvD of hondenpaspoort van SRGN).
Wanneer bij de hond een stamboom wordt afgegeven moet hierop 
  vermeld staan of, en zo ja op welke, erfelijke gebreken de ouders
  werden getest en wat hiervan de uitslagen waren.
  Algemeen
  De pups moeten in een schone, warme en tochtvrije omgeving zitten.
  De pups groeien het liefst op in huis, in een omgeving waar ze in contact
    komen met huiselijke activiteiten, mensen, kinderen, andere huisdieren, 
    stofzuiger, televisie, etc. 
  - De pups komen het liefst ook al regelmatig buiten, niet alleen in verband met
    zindelijkheidstraining   maar ook omdat ze dan hun eerste ervaringen met 
    normale omgevingsgeluiden, verkeer, knetterende brommers, etc al hebben
    opgedaan. 
  - De pups moeten er schoon, fris en levendig bij zitten en goed in de vacht
    zitten. Ze horen niet te snotteren, hoesten of vuile ogen te hebben. 
  - Let tijdens uw bezoek ook op het gedrag van de moederhond. De pups zullen
    bepaalde karaktereigenschappen geërfd hebben en zullen bovendien aan het
    gedrag van hun moeder een voorbeeld nemen.