Cursus gehoorzaamheid
              Vervolg 1


Voor wie
Baas/hond combinaties die Basiscursus (of een vergelijkbare cursus elders)
hebben doorlopen en graag door willen trainen om verder toe te werken naar
een hond die zichzelf steeds beter kan beheersen, ook in steeds moeilijker 
situaties.
Honden vanaf ca 5 maanden oud.
Cursisten vanaf 16 jaar oud (anders na overleg).

PROGRAMMA GEHOORZAAMHEID VERVOLG 1
10 lessen + examen (examen is optioneel). 
Tijdens het examen wordt door een extern examinator beoordeeld of cursist en
hond ‘geslaagd’ zijn en door kunnen stromen naar een volgende cursus. 
Iedereen die deelneemt aan het examen ontvangt een certificaat. 

Herhaling en perfectionering van de oefeningen uit de Basiscursus:
zit, zit & wacht, aangelijnd volgen, af, af & blijf, hierkomen.
Dit alles ook met meer afleiding (fietser, voetbal, voedsel, etc) en op vreemde
plaatsen (in het dorp of in het bos). 

Nieuwe oefeningen zijn:
  • voet of naast
  • plaats/terug plaats sturen 
  • af & blijf uit zicht
  • los/onaangelijnd volgen
  • hierkomen met steeds meer vormen van afleiding
  • hierkomen uit spel met andere honden
Lessen duren steeds één uur en bestaan uit alleen een praktijkgedeelte. We 
zullen een of twee lessen in het bos en/of het dorp oefenen, deze lessen duren 
meestal ruim een uur. 

Groepsgrootte
U traint met maximaal 6 cursisten in een praktijkles

Mee doen
De cursus Gehoorzaamheid Vervolg 1 start ongeveer maandelijks. De lessen
worden wekelijks georganiseerd, meestal op een doordeweekse avond. 
Deelname kost € 135,- hierbij inbegrepen koffie/thee. 
Iedere cursist die meedoet aan het examen ontvangt een certificaat.

Wat neemt u mee naar de lessen
Met uw hond neemt u mee een halsband, een riem van ca. 1.80 m, een clicker
en beloningsvoertjes

Vaccinaties
Uw hond dient volgens schema gevaccineerd te zijn, wij vragen u de eerste les het vaccinatieboekje/hondenpaspoort mee te brengen.